Jseš sociopat? Udělej si test


Sociopatie je jedna z poruch osobnosti u člověka, která zapříčiňuje abnormální chování daného jedince vůči okolnímu prostředí. Tuto poruchu často způsobují špatné sociální vztahy, které jsou způsobeny například nepřizpůsobivostí či uvalením viny na okolí. Sociopatické chování lze vypozorovat např. v hrubém násilném vztahu ke zvířatům. Tyto projevy jsou nadále často opakované, včetně samotného sebezklamání. První známky se mohou objevit již ve věku 15 let.


Výsledky testu: 

10 - 16 bodů 

JSI CÍLEM! Jsi typickým cílem pro sociopaty. Sociopati si smlsnou na lidech, co jsou příliš milí, starají se, nebo na těch, kteří až příliš hledají vedení ostatními. Pokud jsi dostatečně sebevědomý/á ve svých rozhodnutích a vidíš svět vlastníma očima, budou se pravděpodobně od Tebe držet dále. Dávejte jednoduše v prvé řadě na sebe pozor a braňte se! 

17 - 25 bodů 

STABILNÍ! Můžeš mít jeden dva sociopatické rysy, nicméně to má skoro každý. Jseš pravděpodobně schopný/á rozvíjet vlastní nápady, takže sociopat nemůže nad tvou důvěrou převzít jen tak kontrolu. Máš smysl pro morálku, lásku v širším slova smyslu a sociální cítění pro ostatní. Jinými slovy lze říci, že se z Tebe nemůže stát sociopat. 

25-33 bodů 

NESTABILNÍ! Příliš moc se nestaráš o názory ostatních lidí. Čas od času můžeš být až moc charizmatický a to jen ve svůj vlastní prospěch. Každý člověk lže, to ano. Nicméně pokud už lžeš, možná i kradeš, je to z důvodu, že máš rád/a situaci a lidi pevně pod kontrolou. Nicméně je hodně pravděpodobné, že nejsi sociopat, že jsi jen trochu mimo mainstream. 

34 - 45 bodů 

SOCIOPAT! Osobně bych se asi cítil za každého člověka v tvém každodenním okolí špatně. Nicméně upřímně říkám, že si nejsem jistý, zda jsi sociopat nebo jen pozér. Nicméně rozhodně máš celou řadu znaků sociopata. Měl/a bys rozhodně navštívit odborníka, abys zjistil/a víc. V mezičase si asi zajdeš podpálit pár sirotčinců...

Vítejte na blogu o inovacích a zajímavostech! Tento blogový vesmír o technologiích 21. století, moderní architektuře, sci-fi, filmových novinách, alternativních přístupech a jiných zajímavostech je tu pro vás. Přejeme hezké počtení a díky za případné komentáře!

0 komentářů: