Header Ads

Tady běhá text
recent

Voda a ropa dojde, letos se zopakuje krize 1929. Jste připraveni?

Historie nás učí, že změna je nevyhnutelná. Každý katastrofický zánik civilizace se nám objevuje po celé naší planetě v různých obrazech rozsáhlých zřícenin zaniklých měst - kupříkladu dobitého Říma a ponoření celé Evropy do staletí trvající doby temna. I samotný Řím zanikl. Víme o tom, ale neponaučíme se z toho. Je jedno, jak moc daná civilizace byla mocná, kolika územím a kolika národům velela a vládla. I přesto byl zánik těchto civilizací vzhledem k okolnostem nevyhnutelný. Ve vší počestnosti velcí myslitelé dané doby předpovídali jejich konec, stejně jako se tomu děje i dnes. Naše civilizace je u konce, přichází kolaps a doba přerodu - opět doba temna. A my nenasloucháme varováním a ani nechceme tato varování vůbec slyšet. Historie se opět musí opakovat.


Je doopravdy možné, že se může i v dnešní době objevit konec civilizace, jak to známe z historie Mayů, Sumerů nebo Římanů, v čele s USA? Řada lidí po celém světě dnes tuto teorii plně podporuje, ba dokonce tvrdí, že již začala. Katastrofa ve formě pádu západní civilizace je na pochodu. A tito lidí nekoukají do křišťálové koule nebo nečtou ze spisů Nostradama. Tito lidé mají nepopiratelné důkazy: finanční nestabilita, boj o vodu, opětovné zbrojení a teroristické agrese. 

Velký obraz toho, kde jsme

článek: Kdy bude konec civilizace? 2012?
Investigativní novinář Michael Ruppert (spáchal bohužel letos sebevraždu - doporučuji film Collapse 2009) vidí v populační explozi posledních 200 let jediné. Fosilní paliva. Vše je postaveno a vybudováno na fosilních palivech. A pokud chce někdo hovořit o alternativních zdrojích energie - vítr, sluneční energie, dostanete se opět k fosilním palivům. Proč? Z čeho jsou vyrobeny samotné solární panely, barvy,  pesticidy, části z plastu, pneumatiky, oblečení atd? Z ropy. Abyste nakrmili větší populaci, musíte logicky mít větší přísun ropy. Nejen dle Michaela jsme již dávno za bodem ropného vrcholu. Produkty zemního plynu a ropy umožnili tedy boom lidské populace do té míry, jak jej známe dnes, tedy za posledních 130 let lidská populace explodovala do neuvěřitelných sedmi miliard jedinců (7,2 miliard - článek: Konec civilizace. Naše poslední 21. století). Příkladem: populace spojených států se v posledních 100 letech ztrojnásobila a na konci roku 2015 se má  opět už dokonce zdvojnásobit. Celých 5 miliard lidí je tu jen díky ropě. Země je přelidněná. Všichni to víme.

Jak bude naše kompletní celosvětová infrastruktura fungovat bez fosilních paliv? Ropa dochází, to je fakt. Jak budeme schopni pěstovat plodiny, když půdu, kde se všechno pěstuje zamořujeme právě látkami a chemikáliemi ze zemního plynu a ropy? Nebudou potraviny, lidé začnou hladovět. Tohle není teorie, tohle se už ve světě děje. 

Celá naše očekávání jsou postavená na bublině jménem ropa. Lidská populace neustále roste a s tím i poptávka po fosilních palivech. A jídlo, které dostanete na talíř, musí v průměru cestovat 1500 Km. A připočtěte si všechny ty elektrické otroky, které používáte každý den. Jsou jich stovky.

Ropu možná nahradíte, vodu však nikoli.

Země není jednoduše kreditní karta, kterou můžeme do nekonečna čerpat. Trvalý růst je neudržitelný ekonomický model.  A vody se to týká na 100%. Možná si to neuvědomujeme, ale voda je nejcennější komoditou, nikoli ropa. Ropu jako zdroj energie možná technologicky nahradí něco jiného, vodu nenahradíte. Voda je elementem, který tvoří civilizace.

Sumerská říše zanikla právě díky tomu, že neuměla zacházet s vodou. Starověký Řím byl srovnatelné impérium jako nynější USA. Byrokratická vláda římského impéria získávala finanční prostředky stejným způsobem, jak to dělají současné vlády v západním světě: zvýšením daní. Něčeho dosáhnout bylo cestou lobby a daněmi.To jej naprosto stejné, jak to funguje dnes. A ve středověku nebylo tak velké daňové zatížení, jako je dnes, uvědomujete si to?

Dr Nathan Hagens označuje americký ekonomický systém za největší ponziho schéma na světě. Peníze, které se uměle vytvořili se nikdy nikomu nevyplatí.  Vybudovali jsme za posledních 150 let civilizaci, která počítá s tím, že příští rok bude všeho víc.

Černý pátek 1929 je blíž, než si myslíte

V roce 1929 se burza za několik měsíců od černého pátku propadla o téměř 90%. Stovky miliónů lidé po celém světě v důsledku této krize přišla o práci. A řešení  USA ve třicátých letech (stát napumpoval do ekonomiky peníze) nemůže rozhodně fungovat dnes. Úvěrovou krizi přeci nevyřeší další úvěr.

Lidé se bohužel spíše více o to, co se bude dít zítra, než o to, co se bude dít za rok. 

V tomto grafu vidíte dvě křivky vedle sebe  - vývoj DJIA v letech 28/29 a paralelně současný stav. Že tam vidíte podobu? Správně. A víte, co je ten veliký propad na konci? Černý pátek v roce 1929. Víte, co to byl Černý pátek na newyorské burze?

Chcete přežít?

A přežití je jako situace na Titanicu. I na potápějícím Titanicu byly tři skupiny lidí. První, kteří si mysleli, že Titanic je nepotopitelná loď (jaký je postoj USA ke světové politice? Jaký byl postoj Říma k ostatnímu světu?) a v klidu seděli na baru a popíjeli, druhá, ve které byli lidé, kteří si přiznali, že se loď potopí a smířili se se svým osudem, že půjdou ke dnu s lodí a třetí skupina, ve které byli lidé, kteří se snažili zajistit místo v záchranném člunu, kterých bylo velice málo, nebo si záchranný člun narychlo vyrobit. V jaké skupině chcete být vy?

Začněte se konečně zajímat o to, s jakými následky se budete muset vy sami vypořádávat. Proč? Varování a jasné znaky a tendence můžete možná ignorovat, nemůžete nicméně ignorovat následky, které nastanou.


Přidat.eu záložku Print

Žádné komentáře:

Používá technologii služby Blogger.