Header Ads

Tady běhá text
recent

Synchronizace 32 metronomů do pár minut.


V tomto videu uvidíte 32 metronomů, které se navzájem synchronizují do několika minut na stejnou frekvenci. Všech 32 metronomů si tuto amplitudu zapamatují a pokračují v ní do nekonečna. Fascinující podívaná, jak se věci dokáží synchronizovat, když k tomu mají příznivé podmínky. Jaké je v tom tajemství?

Je to jednoduché, metronomy jsou umístěny na pohyblivé plošině. Náhle, překvapivě, se to stane. Energie z pohybu jednoho tikotu metronomu může mít vliv na pohyb každého metronomu kolem něj, zatímco pohyb všech ostatních metronomů ovlivňuje pohyb našeho původního metronom též nazpět. Tato komunikace, mezi všemi metranomy je zprostředkovaná "komunikace", je usnadněna deskou, která slouží jako prostředník mezi energií všech metronomů, které stojí na jeho povrchu.


Metronomy v tomto videu (které jsou opravdu jen kyvadla, nebo, chcete-li opravdu technické, oscilátory) vypadají jako "spojení". Matematika a fyzika kolem spřažených oscilátorů je skutečně relevantní pro řadu vědeckých jevů, včetně přenosu zvuku a tepelné vodivosti.
Přidat.eu záložku Print

Žádné komentáře:

Používá technologii služby Blogger.