Header Ads

Tady běhá text
recent

Blíží se volby, víte koho volit? Pomůže www.kohovolit.eu


Pod projektem kohovolit.eu se skrývá občanské sdružení. KohoVolit.eu je nestranické, neziskové, nevládní občanské sdružení. Jeho základním cílem je podle stanov rozvoj demokracie. Konkrétně se zaměřuje na tři široce pojatá témata: otevřená data, kontrola práce volených zástupců a zvyšování informovanosti voličů. Takže pokud si chcete ujasnit koho volit, tento online projekt rozhodně pomůže ujasnit si koho v politice chcete vidt právě vy!
 

Mezi projekty sdružení Kohovolit.eu patří: 

Volební kalkulačka. Jedná se o nejstarší a nejdokonalejší českou a slovenskou voting advice aplikaci. Volič se díky ní seznámí s reálními názory politických stran a kandidátů na velké množství konkrétních a důležitých otázek. 
Napište jim. Jde o e-mailovou bránu sloužící pro usnadnění komunikace voličů s jejich volenými zástupci. Uživatel díky ní rychle zjistí, kteří voliči ho zastupují (podle místa bydliště) a může jim poslat zprávu. 
Budování státu. Jde o projekt vyvíjený společně s občanským sdružením NasiPolitici.cz. Projekt otevírá data o státním rozpočtu České republiky a nabízí je k dispozici zdarma a v přehledné podobě. 
Watchdogový blog. Naše redakce v tomto projektu pravidelně informuje zejména o činnosti watchdogových organizací u nás a ve světě. 
Monitoring činnosti zákonodárců. KohoVolit.eu publikuje pravidelně analýzy činnosti zákonodárců týkající se zejména jejich docházky na jednání Poslanecké sněmovny a Senátu. Tiskové zprávy a mediální výstupy najdete zde. 
Stáže pro vysokoškolské studenty. KohoVolit.eu organizuje ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci stáže pro studenty vysokých škol. Díky nim stážisté získávají zkušenosti a praktické dovednosti a pomáhají rozvíjet naše projekty.


Přidat.eu záložku Print

Žádné komentáře:

Používá technologii služby Blogger.