Header Ads

Tady běhá text
recent

Mayové, 2012 a vnímání času

Blížíme se k přerodu dle Mayského kalendáře. K bodu, kdy dle našeho  západního vnímání času nastane konec. Otázkou je konec čeho (Na obzoru je rok 2012, konec čeho? /aktualizováno/) Pokusme se na chvíli oprostit od všech těch zpráv, které okolo sebe slyšíme a vnímáme a zamysleme se nad tím, jak samotní Mayové čas vnímají a co nám poselství Mayského "konce" má říct.

"Čas je cyklický, pokud jej chceme pochopit, musíme nejprve pochopit minulost."   
(Juan Ixchop Us -  Mayský duchovní - Guatemala) 

Zapomněli jsme a jsme slepí a hluší

Uplynula tisíciletí od doby, kdy ve Střední Americe kvetla civilizace Mayů. Změnil se jazyk, zanikly tradice. Zapomněli jsme. Nyní chceme pochopit, co se stane na konci roku 21.12.2012, což je skoro již za měsíc. Na minulost se díváme svým pohledem, který už je jiný, hodnotíme minulost jiným jazykem s jinými významy slov a hodnotami, které uznáváme. Skutečně pochopit, znamená pochopit plně minulost ve všech jejich souvislostech a zákonitostech, jak fungoval čas tenkrát. 

Uvedu klasický příklad odcizení se od minulosti z naší české kotliny. Četli jste určitě Babičku od Boženy Němcové. Vzpomínáte na větu: "Babička šukala po světnici ..."?  Význam slova se za jedno století posunul úplně jinam. Teď si jen dejte do souvislostí tisíce let vývoje, které nás od tohoto proroctví dělí, tisíce slov, které dnes jinak používáme, jiné hodnoty, co uznáváme, atd.. Jsme až moc daleko, abychom tyto zapomenuté souvislosti plně správně pochopili. Je třeba se vrátit zpět.

Mayové čerpají z pokory

Pokud Mayové něco z přírody a univerza chtějí, požádají o to. S takovým respektem přistupují k přírodě a k sobě navzájem. Dokážeme to i dnes chovat se k sobě navzájem s pokorou a respektem? Máme tu schopnost všichni. Problém je, že tuto sílu nepoužíváme. Hovořím o síle, ano. Požádat je síla, pokud jste silní. To my tady ale neděláme, slepě bereme, jsme tímto slabí. A toto jednoduché učení nás může spasit, může nás zachránit. Před čím? Před věčným životem v utrpení. A my se musíme připravit na následující období, protože změna přijde.

Mayové neznají "hodinu"

Předkové Mayů uměli číst čas a komunikovali s celým vesmírem. V Mayském jazyce neexistuje výraz pro "hodinu", protože Mayové nikdy neměří čas v hodinách. Mayové měří čas v souvislosti, jak se právě chová. Pokud mluví k větru, vítr odpoví. Pokud mluví k slunci, též slunce odpoví. To samé platí i s časem. A není to jen kvůli tomu, že Mayové umí vidět do budoucna. Je to jen díky tomu, že čas je cyklický. čas se v cyklech (cykly času) otevírá a zavírá a Mayové umí takto hovořit.

Každý den má svou duši

Jak Mayové chápají čas? Každý den vyjde slunce, každý den se zrodí nová duše dne, sestávající z dvaceti "nahuales" a ty měří čas. Každý rok má svou duši, každý cyklus. Nyní jsme podle Mayského kalendáře na konci Velkého Cyklu, jsme na konci Oxlajuj Baktun, pátého slunce, které se mění. Jsme na konci Velkého cyklu 26000 let.


Mayové a konec 2012

Mayové nikdy nemluvili o konci světa, mluvili o konci cyklu. A jak sami říkají, není důležité, kdy se tomu stane, ale kde se tak stane. Kde - Zda budeme moci udělat změnu v našich myslích a našich srdcích. Mayové nepotvrzují přesné datum 21.12.2012. jako přesný konec celé éry Všechna poselství Mayů se schodují v jediném, abychom se sami připravili, připravili na změnu v rovnováze energie. Dle Mayů zažijeme změnu, která bude v historii jedinečná.

"V roce 2012 uvidíme věci, zvláštní velmi zvláštní věci. V oceánech se objeví věci, které jsme před tím neviděli. Čas Přichází."
(Bertha Tzec Yah - tradiční léčitelka - Mexiko)


Co se dle Mayů stane na konci 2012?
Z generaci na generaci si Mayové předávali zvěsti, že přijde veliké teplo, velká zima nebo požáry. "Přijde čas hladu, žízně a mnoho problémů v budoucnosti, že nebudeme schopni sklízet kukuřici a fazole a možná pojdeme všichni hladem." Spekulace. Existují mnohé interpretace Mayského proroctví o konci. Zpráva, kterou nám dává naše Země je ale zcela jasná. Svět nekončí, lidé si začínají uvědomovat plně sami sebe. Uvědomění si toho, co všechno děláme, způsobujeme bez pokory navzájem, bez pokory k přírodě a této živé planetě se svým vlastním vědomím. Mění se struktura, to je jisté.

To, co přijde, bude nové

Toto byla éra plná temnoty a smrti, my začínáme novou éru. Éru, ve které ženská energie získá novou sílu. Je to začátek znovuzrození života, a naděje těchto nových lidí. Nové energie života, nového života. Je to jako nová generace. Jedno z  Mayských proroctví říká, že toto nadcházející období bude časem, kdy se navrátí praotcové a prabáby a jejich moudra a jednoty přírodních národů.Vědomé probuzení ve spojení lidí. Mladí lidé se otevírají v tradicích a duchovnu. Kde je konec, je i začátek.

Ale pokud my lidstvo, chceme udělat skutečnou změnu, je rok 2012 právě momentem probuzení celého lidstva k takové změně.Přidat.eu záložku Print

Žádné komentáře:

Používá technologii služby Blogger.