Header Ads

Tady běhá text
recent

Síla mantry

Nejsem hinduista ani budhista, mám nicméně otevřenou mysl a srdce a naslouchám. Vzpomínám si, jak mi před pár léty můj dlouholetý přítel doporučoval, abych si opakoval mantru ohm (Óm mani padmé húm). Prý mi to "pomůže". Tenkrát jsem na něj koukal jako puk a připadalo mi to hodně zvláštní a trochu mimo. Tohle semínko ve mě nicméně vzbudilo nepřímo zvědavost se o mantrách dozvědět více.

Má cesta s mantrou mě po létech dovedla až sem, k mantře pěti elementů, mantře pěti čaker, k mantře, o kterou se s vámi chci podělit. Od té doby jsem sám poznal, že mantry otevírají, hojí, uvolňují, dávají sílu, zocelují, pomáhají, hladí, utěšují, trhají a probouzí. 

Co je mantra?
Mantrou se nazývá metrická část védského hymnu, která je tvořena v rozsahu od několika slabik až po několik vět. Mantry se vyskytují od hinduistického, budhistického až po tantrická učení. Ve východních náboženstvích, jako je hinduismus či buddhismus, slouží k opakovanému recitování nebo k meditaci (opakování v mysli) - japa. Většinou se jedná o sled slabik, které nesou nějaký význam daný konkrétním náboženstvím, zejména však jde o jejich zvukovou hodnotu a podpoření přirozené schopnosti mysli zklidnit se a soustředit se na zvukovou vibraci. Účelem většiny manter je dosáhnout vysvobození (mókšy). Oslavné a povznášející mantry se většinou recitují nahlas, můžeme i říct, že se z našeho pohledu zpívají.

Mantra Aum Namah Shivaya
Mantrou zaléváme své duše, abychom je oprostili od tíže, abychom našim duším dali sílu. Poprvé, když jsem slyšel tuto mantru, jsem po prvních vteřinách cítil, že je "jaksi hezká". To, že ji člověk poslouchal neustále dokola a nenudila, překvapilo. Ptal jsem se sám sebe proč? To bylo první, nad čím jsem přemýšlel. Po pěti minutách jsem si popěvoval "om namah shivaya, om namah shivaya, om namah shivaya, ..." a rozplakal se radostí. Já. Nechápal jsem.

Příběh mantry Aum Namah Shivaya
Mantra Aum Namah Shivaya z pohledu výkladu znamená následující:
Na je Pánova skrývající se milost,
Ma je svět,
Śi znamená Śiva,
je Jeho odhalující se milost,
Ya je duše.

V této mantře jsou též zkované elementy světa, pět prvků starobylého vzorce:

Na je země,
Ma je voda,
Śi je oheň,
je vzduch,
Ya je éter, nebo Ākāśa. (má mnoho významů)

Kniha "Starobylá síla manter sanskrtu a obřadu: Díl  I." od Thomas Ashley-Farranda definuje mantru "Om namaḥ Shivaya" následovně:
Tato mantra nemá žádný přímý překlad. Zvuky se přímo vztahují k zásadám, jimiž se řídí každá z prvních pěti čaker na páteři ... Země, voda, oheň, vzduch a éter. Všimněte si, že toto se nevztahuje na samotné čakry, které mají jinou sadu sazby zvuků, ale spíše, principy, kterými se řídí tyto čakry v jejich místě. Velmi hrubý, nedoslovný překlad by mohl být něco jako, "Om a slávas tomu, že jsem schopen stát se." Tato mantra spouští cestu jemného rozvoje duchovních vědomosti. To je začátek na cestě jógy Siddha, nebo jógy dokonalosti božské cesty. 
(vlastní překlad textu)

Namaḥ Sivaya má takovou moc, že pouhé intonace těchto slabik sklízí svou vlastní odměnu tím, že  osvobozuje duši od pout zrádné instinktivní mysli a pout dokonalého intelektu vytvořeného okolním světem - externalizovaného intelektu. Osvobozuje duši od zdánlivého instinktu a vnějšího intelektu ega. Mantra Namaḥ Sivaya potlačuje tento zdánlivý instinkt, přestřihne ocelové pásy a změní tento zdánlivý vnitřní intelekt na nás samotné v pravé ryzí podstatě. Stáváme se ryzí internalizací instinktivní vnitřní moudrosti, abychom čelili sami sobě a viděli nevědomost tohoto externalizovaného intelektu. 

Mudrci prohlašují, že mantra je život, že mantra je akce, že mantra je láska a že opakováním této mantry, japa (pzn.: meditativní opakování mantry s božskou mocí), vyvěrá naše vnitřní moudrost přímo zevnitř nás samotných v podobě v božské lásky.

Neposlouchejte ji, vpusťte tuto mantru do sebe



Přidat.eu záložku Print

Žádné komentáře:

Používá technologii služby Blogger.