Header Ads

Tady běhá text
recent

I lidé, které vůbec neznáte, Vás ovlivňují. /online video/

Utváříme si názory a hodnoty a postoje z názorů a postojů ostatních lidí, ze svého sociálního prostředí, ve kterém se nacházíme, z informačních kanálů, aj. Uvažovali jste ale někdy nad tím, že tito lidé - vaši sourozenci, rodiče, kamarádi, kolegové si své názory a hodnoty vytvářejí úplně stejným způsobem jako vy? Jaký vliv mají tyto sociální vazby těchto lidí přímo na vás? Asi se budete divit.

Jsme silně zakořeněni do rozsáhlých sociálních sítí přátel, rodiny, spolukolegů a dalších lidí. Nicholas Christakis  vysledoval širokou škálu vlastností a hodnot - od štěstí k obezitě - které se mohou šířit z člověka na člověka, jen tím, že spolu komunikují a koexistují. Proč? Lidé jsou sociální tvorové, proto jsou pro nás tyto vazby nezbytnou součástí naší existence. 

Nicméně dle mého názoru se jako jednotlivci o socální vazby, ne však jako společnost jako taková, moc do hloubky nezajímáme. A proč bysme měli? Protože 46% sociálních vazeb máme dáno geneticky. 46% lidí okolo nás samotných nám určuje směr, jakým se budeme ubírat ve vytváření naších hodnot a našeho směru názorů. 

Diamant a tuha do pentilky jsou oba z uhlíku, záleží pouze na tom, jak je utvořena struktura složení. To samé platí i u "superorganizmu", který v sociálních skupinách a sítích vidí Nicholas Christakis - tedy jinými slovy jakou kvalitu mají jednotlivé prvky (lidi) v našem sociálním prostředí u nás samotných.

Tento sociologický výzkum ukazuje,  jak může vaše zařazení v této sociální struktuře vztahů vašeho sociálního prostředí ovlivnit váš život i ve sférách, ve kterých byste vůbec neřekli.Přidat.eu záložku Print

Žádné komentáře:

Používá technologii služby Blogger.