Header Ads

Tady běhá text
recent

Proč mravenci přežijí lidskou civilizaci - online dokument /AJ/

Mravenci jsou na naší planetě již více jak 100.000.000 let. Z pohledu antropogeneze je zde homo sapiens, tedy člověk, takový jak jej známe nyní, pouze 100.000 let. Pouze za posledních necelých 500 let je na Zemi více jak 6 miliard lidí. Proč tedy mravenci přežijí lidskou populaci?

Už se to již stalo a to i několikrát. Mravenci byly vždycky ten druh, který přežil dinosaury, mamuty a přežije i možná lidi. Lidé jsou  v živočišné říši nejúspěšnějším druhem ze sanců, mravenci jsou zase jednou z nejúspěšnější  skupinou z hmyzu.

Od mravenců nás odlišuje pouze inteligence a teplokrevný způsob existence. Nicméně člověk se nechová na rozdíl od mravenců zrovna "společensky". Proč? U ostatních živočichů je takové společenské uspořádání následující: "V jednom hnízdě žije ve vzájemné pospolitosti a spolupráci více jedinců téhož druhu."  (eurosocialita) Do určité míry se tak my lidé, chováme také. Dospělí jedinci se starají společně o potomstvo, stejně jako u mraveců, vytváří společné hodnoty. Ale.

Co nás odlišuje od mravenců, jsou následující dva důležité body:
* Společnost hnízda je rozdělena na reprodukující se („královskou“) kastu a nereprodukující se („dělnickou“) kastu. Mravenci dokážou feromonama i ovlivnit populační růst (pozastavit jej), to bylo nedávno věděcky dokázáno.
* Všichni jedinci jsou zcela oddáni celému superorganismu, chrání jej a dbají o jeho přežití. Jedinec za celek, celek za jedince. Bez jedince by nebyl celek a ten je zde důležitější.

Za tu dobu vybuduvali jednotlivé druhy mravenců miliardové kolonie, rozporstírající se po všech kontinentech této planety. Znáte citát: "Člověk je chytrý, ale lidé dokážou být hloupí." A musím přiznat, že občas se dokážeme chovat jako slepí hloupí prvoci, ne jako nejinteligentnější bytosti na této planetě.


Jak by vypadalo lidské společenství, kde by platila tato základní dvě pravidla, stejně jako ctíme základní zvířecí pudy? Priorita přežití druhu u lidí vůbec prioritou není, natož  jen potřeba přežití první generace. Mravenci se tohoto drží již přes 100.000.000 let a nějak jim to klape, a to hodně dobře. 

Nejsem socialista, ale líbí se mi zde jedem citát. Socializmus mravencům (bývají označováni za sociální hmyz) prostě funguje „Zdá se, že za určitých okolností socialismus skutečně funguje. Karel Marx jenom pracoval se špatným druhem.“  C (HÖLLDOBLER, Bert; WILSON, Edward O.. Cesta k mravencům. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0612-5. S. 18.)


Přežijí mravenci spíše než lidské pokolení, protože se zaměřují více na celek?

 


Přidat.eu záložku Print

Žádné komentáře:

Používá technologii služby Blogger.