Header Ads

Tady běhá text
recent

Tajemství úspěšné prezentace: pravidlo 3+3

Když už musíte použít PowerPoint, přemýšlejte o vašem ději. Přemýšleli jste jak vytvořit prezentaci, ze které si každý něco odnese? Jak vytvořit úspěšnou PowerPoint prezentaci? Nemusíme se koukat na nudné snímky prezentace, ze kterých nebude nikdo nic mít. Každý dokáže vytvořit jednoduchou prezentaci, která vaše obecenstvo nadchne. Použijte jednoduché pravidlo 3+3.


Řekněte váš příběh prezentace nadpisy. 
Jak vyjádříte Váš příběh? Nadpis na každém snímku má být jednotnou větou, která uvede jednu hlavní myšlenku. Nadpisy mají pouze uvést téma, ale mají též vytvořit jasné prohlášení, které slouží prezentátorovi jako jasný závěr celého sdělení. A jaké je kouzlo nadpisů? Co můžete vyjádřit nadpisy jednotlivých snímků vaší prezentace? Nadpisy v jedné řadě vyprávějí celý příběh prezentace, to je to kouzlo. Nezapomeňte, že nadpis v prezentaci plní úlohu nasměrování vašich posluchačů.

A jak vyjádřit právě ten váš příběh prezentace? Barbara Minto ve své knize The Minto Pyramid Principle říká: "Tento klasický model stavby příběhu: příběh odhalující situaci - komplikace - otázka - odpověď, vám umožní ujistit se v tom, že vy a posluchači "jste na stejné vlně" před tím, než uchopíte samotnou prezentaci do vlastních rukou a vaší argumentace uvažování." 

Tento rámec stavby prezentace bude držet pozornost vašich posluchačů. Jaká je současná situace, jak ji vidíte objektivně vy sami? Jaké jsou některé z překážek na cestě k vyřešení problému? Co je to, čeho se snažíte dosáhnout? Jaké jsou specifické kroky a akce, které doporučujeme pro nápravu situace či využít příležitosti? Jaké jsou výsledky, které očekáváte? 

Ujistěte se, že rozvedete odpovědi vašeho příběhu: proč, jak, kdo, co, kdy a kde. Budete-li takto uvažovat a sestavovat prezentace, budou vaše snímky jednoduše vypadat jako reklamní billboardy s jasnými prodejními slogany vašeho příběhu prezentace. Naučte se prodávat vaší prezentaci vaším příběhem. 

Vy ovládáte mysl posluchačů
Důležité při přípravě prezentace je si uvědomit si, že vy jste tou osobou, která vede prezentaci a že vy ovládáte a vedete posluchače. Proč? Protože vy vytváříte svět a realitu, vy určujete pravidla a zákony realizace prezentace. Nikdo z posluchačů neví, co je špatně, co je dobře, co je konec a co začátek. To máte celé v rukách jen a jen vy sami, využijte toho. 

Před samotnou prezentací se při přípravě a vytváření vašeho „matrixu prezentace“ zaměřte na následující body, které si sami vyjasněte:
   • Co posluchači již ví?
   • Co potřebuji posluchačům sdělit?
   • Co posluchači očekávají?
   • Co posluchače zaujme?
   • Co mohu posluchače naučit já sám?
   • Co udrží posluchače v bdělosti a pozornosti?

Zodpovíte-li si tyto otázky, věřte, že všechny snímky se zredukují právě pouze na to podstatné právě tím, že použijete a využijete chytře a zcela účelně vámi vytvořené zbraně textů, obrázků a animací.

Proč je toto tak důležité? V této souvislosti mějte na paměti jednu velice podstatnou věc, pokud ztratíte pozornost posluchačů, všechno je ztraceno. Bude úplně jedno, jaký dokonalý design jednotlivých snímků jste si draze pořídili, jak barevně je vaše prezentace sladěná nebo jaké fráze jste vytvořili.

Vyprávějte svůj příběh, nadpisy vás povedou. Víte proč, jak a co chcete sdělit, vtáhněte posluchače do vaší reality prezentace. Oni Vaše pravidla tohoto stvořeného světa neznají, využijte toho!

Samotná prezentace není vůbec důležitá
Celou dobu tu píši o přípravě prezentace, pravidlech. Je zde podstatná věc, kterou by si měl každý řečník uvědomit. Samotná prezentace není vůbec důležitá. Proč? Obecenstvo nezajímá projektor a plátno, zajímáte je vy a vaše sdělení.

Vůbec nezáleží na tom, kde mluvíte, o čem mluvíte a ke komu mluvíte. Každá řeč má v prvé řadě bavit a zaujmout posluchače. To neznamená, že musí být prezentace zábavná; ne že by tohle zrovna pomáhalo. Prezentace ale musí splňovat to, že je zábavná, protože v opačném případě rovnou můžete vaši řeč vytisknout a poslat ji posluchačům, aby si ji přečetli.

A tajemství jak udělat prezentaci tak, aby byla zábavná a záživná pro každého posluchače? Vyprávějte Váš příběh – každý dobrý řečník musí vyvinout „způsob vyprávění svého příběhu“. Zapomeňte na PowerPoint – vyprávějte namísto toho zapamatovatelné příběhy s poučením.

Toto je způsob komunikace již od dob jeskynního muže, když jsme my lidé posedávali okolo ohně, okousávali kosti právě ten den uloveného jelena nebo jiného zvířete. Stále to funguje.

Lidé si zapamatují ani ne 20% toho, co říkáte
Celých 80% vaší řeči celé prezentace lidé stejně zapomenou. Myslím, že nejdůležitější věcí, kterou by si měl každý váš posluchač zapamatovat je váš tón a tempo.

Buďte sami sebou – vytvářejte vaší vlastní osobní značku a image – je to daleko jednodušší, než se snažit někoho začít napodobovat. Buďte optimističtí, dejte do svého projevu energii a i úsměv.

To je to, co si lidé zapamatují, emoce, které jste v nich zanechali. Nebojte se vyjádřit váš pochopitelný a zřejmý postoj, nezapomeňte, že nemusí být zřejmý a jasný ostatním, potažmo právě vašim posluchačům.

A jaké je tedy to pravidlo 3+3, které vám zajistí úspěch s prezentací před každým obecenstvem?

KISS (Keep It Straight and Simple.)
• Pouze hesla.
• Žádné věty!
• Nikdy nečíst snímky prezentace. Volně o nich mluvte.

Zapamatujte si, že vaše snímky slouží pouze jako vaše vodítko. Každý snímek je pouze váš pomocník. Prezentace nenahrazuje vaši řeč! Chcete vyprávět příběh, popsat vaše data nebo vysvětlit a přiblížit vaše okolnosti a to právě pouze výstižnými hesly na jednotlivých snímcích.

Pokud toto pravidlo KISS nebudete dodržovat, stane se pouze jediné. Začnete-li prezentaci pouze číst, zpomalí vás to a posluchači se rychle budou nudit a přestanou vás úplně poslouchat a začnou se soustředit úplně na jiné věci, ne na vás a vaší prezentaci.

Dodržíte-li tyto tři pravidla, stane se pouze jediné. Vaše prezentace bude výstižná a jednoduchá (Keep it Straight and Simple)

3xE (energy, enthusiasm, excitement)
Energie
• Nadšení
• Vzrušení

Pravidlo 3xE říká jediné: vždy předávejte posluchačům důležité body v seriích po třech. Touto cestou budete více oblíbení. Proč? Protože vaši posluchači si více zapamatují a více si z prezentace odnesou.

Výzkum ukazuje, že lidé jsou zvyklí poslouchat prezentátora a samotnou řeč v jednotlivých rytmech a že si pamatují věci v seriích po třech.

Takže jakýkoli bod musíte představit a předat posluchačům, zakomponujte si vaší závěrečné poselství do série po třech – ne více, ne méně. Vaši posluchači si budou opakovat to důležité do omrzení!

I vy sami se držte pravidla třech E. Jak? Dejte do vašeho sdělení energii, nadšení a vzrušení.

Přidat.eu záložku Print

Žádné komentáře:

Používá technologii služby Blogger.