Header Ads

Tady běhá text
recent

Znáte recept na dlouhodobý vztah?

Moje prarodiče společně oslavili safírovou svatbu, neuvěřitelná doba 45 let. Já sám toto velice obdivuji, že životní partnerství lidí vydrželo tak dlouho. V dnešní době se ale každé druhé manželství rozpadne, to je fakt a statistiky hovoří za vše. Proč tomu tak bohužel je, nechci v tomto článku rozebírat. Naopak. Co hledat a používat ve vztahu, aby náš vztah trval dlouho a nebyl pouze pomíjivým vzplanutím? Celý článek ZDE.

Sám jsem si pokládal otázku, proč a zda na toto téma vůbec něco psát. Co mě vůbec přivedlo vytvořit něco o partnerských vztazích? Bylo to několik setkání s přáteli a jejich životní moudra, o která se nezávisle na sobě se mnou v poslední době podělili. Pro někoho toto může vyznít velice jednoduše a příliš prostě, nicméně se všemi těmito tajemnými pravidly a moudry se já ztotožňuji a sám je i, možná doposavad nevědomky, uznávám. Zde je tedy oněch pět kouzelných pravidel pro vytvoření dlouhodobého vztahu.

Kouzlo umění naslouchat partnerovi
Umění naslouchat je jedna z nejdůležitějších dovedností v komunikaci vůbec. A to neplatí jen pouze mezi partnery ale i v jakékoli profesi a obchodě. Většina lidí se ve svém životě zajímá hlavně sama o sebe. Víte, jaké je nejčastěji používané slovo ve všech jazycích? Je to právě slovo „Já“. Bohužel se zajímáme více o sebe samé, než o druhé.

Umění naslouchat neznamená, že si poslechnu, co druhý říká. Umění naslouchat vám dovoluje porozumět a nalézt smysl v tom, o čem váš partner mluví, po čem touží, jak přemýšlí. Naslouchání vašeho partnera musí být z vaší strany ale upřímné a vycházet z vás, z vašeho zájmu o danou osobu. Pokud se naučíte naslouchat vašemu partnerovi, vyjadřujete mu jedinou věc, že se upřímně zajímáte o jeho nebo její osobu.

Navíc budete v mnoha případech schopni předcházet konfliktům a nedorozuměním, protože pokud druhému nasloucháte, víte, co a jak váš partner myslí a co svým jednáním a svými činy zamýšlí. To souvisí i s dalším bodem, který je s tímto velice propojený.

Naučit se naslouchat ale trvá celý život, stále se učíme, na to nesmíme zapomínat. Méně mluvit a více naslouchat vás povede k tomu, že se budete pokoušet dívat z úhlu pohledu osoby vašeho partnera a také že se budete snažit porozumět jeho emocionálním a rozumovým sdělením. To je mnohem víc než registrovat, zvažovat nebo i chápat vyřčená slova.

Protože pokud se rozhodnete takto přistupovat ke svému partnerovi, přestanete si sami vytvářet domněnky o tom druhém.

Jak ovládat tajemné slovo proč?
Vždycky jsem slyšel: „Zajímej se o druhé!“, ale nikdy mi nikdo nevysvětloval jak to správně dělat. Pokud se budete doopravdy zajímat o svého partnera nebo o svou partnerku, budete s ním chtít trávit více času, poznat jeho přátele, jeho koníčky. Nicméně opět jde vždycky o ono „JÁ“ vašeho partnera.
Dětská otázka: „Proč?“ vám může prozradit mnohé a může být vaším prvotním krokem, jak začít naslouchat vašemu partnerovi. Má tedy další úlohu z pohledu dlouhodobého vztahu.
Objevováním partnera při rozhovoru můžete nalézt místa, ve kterých strádá. Nejdůležitější na těchto otázkách je otevřený konec "proč?". Měli byste ho za každou otázku přidat. Naslouchejte odpovědím pozorně, protože vám řeknou vše o tom, co vašemu partnerovi v životě chybí nebo naopak čeho se chce v životě vyvarovat. Naslouchejte s pomocí otázky Proč.
Někdo si řekne, že toho druhého plně poznal, že není se na co již ptát. Proč tedy naslouchat?. Ale mějme na paměti, že se každý den měníme a vyvíjíme. Stejně tak jako náš partner.
Jakou sílu má v partnerství smích?
Podle amerických psychologů je ale právě smích klíčem k úspěchu v manželství či partnerství. Pokud se partneři dokážou ve vztahu smát bez toho, aby něco řekli, znamená to, že si rozumí i beze slov.

Když sdílíte smích s někým, pak je mezi vámi dvěma velmi silné pouto. Když si na to vzpomínáte, zažíváte ty humorné chvíle znovu, ale také o tom musíte neustále znovu přemýšlet. Můžete na tom stavět a ve výsledku se stanou dvě věci: Lidé definují svůj vztah v pozitivních okolnostech a ve stejnou chvíli sami sebe hodnotí pozitivně,“ tvrdí sociální psycholožka Bazziniová.

Každý ví, že když se něčemu pořádně zasměje, mizí napětí, které ho nepříjemně sužovalo. Pouhá minuta smíchu prý podle posledních výzkumů vydá za čtyřicet minut důkladné relaxace. 

Pokud sdílí člověk smích s milovanou osobou, vytváří se tím nárazník pro chvíle, kdy se objeví hádky a nedorozumění, které pak nemají na vztah žádný negativní vliv. „Jinými slovy, můžeme se pak zotavit mnohem rychleji,“ Vzájemný smích dodává vašemu vztahu novou energii a impulsy. Smích navíc dělá každého z nás atraktivní, i pro druhého partnera, na to nezapomínejme.

Smích je vlastně nabíjecí baterkou pro dlouhodobý vztah. Popřemýšlejte, jak se vy sami dokážete smát se svým partnerem a co vám oběma smích dává.

A ještě jedna věc. Budete čas trávit s morousem nebo s člověkem, který se s vámi dokáže smát?

Jak je důležitá tělesná sexuální stránka v partnerství?
Nechci brát Freuda moc do úst, ale jak říkám: „Freude, Freude, taky na Tě dojde.“ Po sexuální stránce by mělo partnerství fungovat ve dvou rovinách. Přitažlivost a intimní sexuální stránka partnerského života.

Co se týče přitažlivosti. Není nijak nutné, aby vás byť sebelepší kamarád fyzicky přitahoval (pokud se z něj nemá stát váš nový partner), u partnera je přitažlivost absolutně žádoucí. Tím chci říct, že vztah bez sexu je pouze kamarádství, nikoli partnerský vztah. Ve vztahu dvou partnerů je přeci intimita vyjádřením opět zdárné komunikace, která dospěla až do stavu intimního porozumění po tělesné stránce. Nicméně více než o komunikaci jde zde o základní životní pudy. Zní to škaredě, ale je to tak. Přitažlivý však pro obě pohlaví může být vás partner po různých stránkách, ne na první pohled jen tělesných. Sám jsem se kolikrát divil, když jsem slyšel, co koho na tom druhém přitahuje. Čím více takových faktorů je, tím lépe.

Co se týče postele. Mějme na paměti, že ženy a i muži myslí občas jinou částí mozku. My muži máme svůj mozek někde dole daleko častěji. Tak to je a nikdo to nezmění. Druhé pohlaví může pouze toto využít ve svůj prospěch, pokud toto plně pochopí a akceptuje.

Vztahy založené pouze na posteli – tedy na sexuálním oboustranném uspokojení - většinou nemají dlouhodobého trvání. Proč? Stůl nemůže stát přeci pouze na jedné noze. Nicméně sexuální život jednotlivých partnerů kolikrát tvoří i 50% jejich priorit ve vztahu. Ženy si to možná nemyslí a ani nepřiznají, ale i ony chtějí nalézt ve svém partnerovi uspokojení po tělesné stránce. Proč? Zamyslete se nad tím. Pokud nebude fungovat sexuální život, promítne se to do ostatních částí partnerského vztahu. Tuhle potřebu má naprosto každý člověk.

A i u sexu platí jedna věc. Společný tělesný prožitek a požitek, ať je jakýkoli, dokáže každému z partnerů dodat energii na celý den. Lidé mají nejtajnější sexuální přání a nehovoří o nich. Proč? Položte sami tuto kouzelnou otázku svému partnerovi. A i sami sobě si přiznejte, kolik energie vám takové představy mohou dávat. Tak proč je nesdílet a nezdvojnásobit?

Sex není hlavním základem pro dlouhodobý vztah, ale je jedním ze základních pilířů harmonie ve vztahu dvou lidí stejně jako porozumění, naslouchání a přátelství.

Jak mít rád a milovat tu samou osobu?
Je důležité mít někoho rád a milovat zároveň? Pro někoho jsou tyto pojmy možná stejné a splývají v jeden význam - láska. Kde je ten rozdíl? Nejlépe to asi vystihuje myšlenka životních zkušeností Laryho Goodsita „Je jednoduché se zamilovat, ale daleko obtížnější a daleko důležitější je mít někoho rád. („It´s easy to be in love, but it´s much harder and important in like, that I can say: this is my husband and my best friend.“) Rozdíl v těchto dvou na první pohled stejných slovech se stejným významem je zapotřebí rozeznávat a plně vnímat. Jak poznat co jaké slovo znamená?

Představte si sami sebe se svým partnerem někde ve společnosti, potkáte se se svým kamarádem nebo kamarádkou a jste nyní v situaci, kdy představujete svého partnera nebo partnerku. Položte si sami sobě nyní následující otázku: Mohu říci o svém partnerovi nebo partnerce, že: „toto je můj partner/partnerka a můj nejlepší přítel?“ Pokud si v duchu odpovíte kladně, chápete plně, možná i nevědomky, význam a hloubku rozdílu těchto dvou slov – milovat a mít rád (to love and to like). V opačném případě popřemýšlejte, proč jste o svém partnerovi nebo partnerce takto nikdy doposavad neuvažovali.

Pocity zamilovanosti – ve vás překypující štěstí, naplněnost a euforie z toho druhého - po čase vyprchají a zeslábnou, a co potom? Spousta lidí si myslí, že láska zmizela a vztahy opouštějí, aby hledali opět onen kouzelný pocit „lásky s růžovými brýlemi“. Ale láska má v dlouhodobém vztahu právě ony dvě části v tom významu, jak jsem výše popsal – milovat a mít rád.

Jean Dutourd kdysi řekl: „Přátelství je stejně tajemný cit jako láska.“ Já dodávám, že „Láska v sobě skrývá tajemné souznění, které když odhalíme, vyhráli jsme náš vlastní život.“

Podobné související články: 

1 komentář:

  1. partnera si lze hledat i podle typu osobnosti. Více k tomu např. zde www.mujtyp.cz Pomocí testu zjistíte, co jste zač.

    OdpovědětSmazat

Používá technologii služby Blogger.