Header Ads

Tady běhá text
recent

Základní principy učení Tai-chi - TAI CHI CHUAN (Tchaj-ťi čchűan)

Před nedávnem se mě mí přátelé nezávisle ptali, co to vlastně to "taj-či" je a proč se vlastně cvičí. Co to tedy vlastně znamená, když někdo cvičí měkkou pěst kung-fu (wu-šu)?  Celý článek ZDE.

Bojové učení měkké pěsti Tchaj-ťi čchűan
Pro někoho možná překvapivě, je Tai Chi tradičním bojovým uměním odvozeným z klasického kung-fu. Tai Chi (nebo též Taijiquan, Tai Chi Chuan, Tchaj-ťi čchűan nebo prostě tai či) vyjadřuje svou podstatou vztah mezi vnitřním niterním světem a vnějším světem člověka, vnitřní a vnější energií, procházející skrze "合陰開陽" Yin and Yang body těla člověka. 

"Šedý" Yin - je vyjádřen body v rukou, nohou a chodidlech a na druhé straně "slunný" Yang body na vnějším povrchu rukou, nohou a zad. Správným cvičení Tai-či dochází k propojení Yin a Yang částí těla člověka jako celého kruhu, tedy Yin a Yang se plně vypínají až k samotnému okraji kruhu. Zní to možná zvláštně, ale jednodušeji řečeno, každého pohybu musí být dosaženo právě vyváženým střetnutím se Yin a Yang. Ve stejný okamžik dochází k vyvážení síly v pohybu částmi těla nalezením rovnováhy právě Yin a Yang.

Souzněním pozitivního a negativního mohu cvičením tai-či dosáhnout přirozené pozice ladněji a ještě jednodušeji. Každý pohyb se při správném cvičení tai-či stává pohodlným, a to i právě díky vyrovnání energií Yin a Yang. Tai-či je tedy vlastně učení se ovládání Yin a Yang - energie člověka.


5 principů mistrovství Tai-či
Vedle samotného cvičení Tai Chi, by si každý žák měl uvědomovat i to, že  aby dospěl k poznání vyrovnanosti sebe sama právě skrze cvičení Tai-či, je nutné, aby si plně osvojil a chápal  pět kvalit a základních principů. Ale tyto vlastnosti a principy musí pocházet ze srdce člověka.

Důvěra
První zásadou je důvěra. Tato důvěra je nejen v sebe, ale i ve své schopnosti zvládnout  cvičení a učení se T´ai Chi. Tai-či je doopravdy pro každého člověka, jakéhokoli věku, jakéhokoli tělesné zdatnosti. Důvěřujte sami sobě, že Tai-či je právě pro vás, a zárověň důvěřujte i Tai-či. Nechte se jím vést.

Upřímnost
Druhá kvalita je upřímnost: upřímná touha naučit se bojové umění. Pokud k sobě budete upřímní, poznáte Tai-či do hloubky. Nejhorší možnou cestou člověka je, když si sám sobě nalhává.

Úcta
Třetím hlavním principem je úcta a slušnost. S vědomím, že vlastní dovednosti jsou vždy neúplné a ochota učit se od ostatních, jsme každý z nás žákem. Zeptáte-li se jakéhokoli mistra, bude mít tento postoj. Nikdo z nebe učený nespadl.

Vytrvalost 
Čtvrtým principem je vytrvalost ke studiu a praxi. Myslím, že většina lidí toto zcela opomíjí, ale právě vytrvalost dovedla spousty lidí k úspěchu, nikoli štěstí nebo cokoli jiného. Kdo vytrvá je úspěšným vítězem.

Pochopení filozofie Tai-či
Pátým principem je pochopení filozofie a principů samotného cvičení a učení T'ai Chi. Tai-či není jen tělo, ale i duše, je to spojení těla s duší. 

Spojením těchto pět pojmů se základními principy T'ai Chi, mohou všichni studenti skutečně začít prosazovat své dovednosti a schopnosti. Každý, kdo si je osvojí, začne vnímat toto čínské učení boje měkkou pěstí hlouběji.

Přidat.eu záložku Print

Žádné komentáře:

Používá technologii služby Blogger.